Инсульт неврологические шкалы

Шкали з неврології

Инсульт неврологические шкалы

Медичні онлайн-шкали по неврології, необхідні в практиці клініциста в роботі з його пацієнтами.

Шкала BARHTEL

Представлена ​​Dorothea Barthel в 1955 році, шкала оцінює індекс активності у повсякденному житті.

Інструкція по застосуванню:

 • Індекс повинен відображати реальні дії хворого, а не передбачувані.
 • Основною метою є встановлення ступеня незалежності від будь-якої допомоги, фізичної чи вербальної, якою незначною не була би ця допомога і якими би причинами вона не викликалася.
 • Необхідність нагляду означає, що пацієнт не є незалежним.
 • Рівень функціонування повинен визначатися найбільш оптимальним і доступним для конкретної ситуації шляхом, найчастіше шляхом опитування пацієнта, його родичів і друзів, а також медичного персоналу, однак настільки ж важливі безпосереднє спостереження і здоровий глузд. Пряме дослідження не потрібно.
 • Зазвичай оцінюється функціонування хворого за період попередніх 24-48 годин, однак іноді обгрунтований і більш тривалий період оцінки.
 • Середні категорії означають, що пацієнт здійснює понад 50% необхідних для виконання функції зусиль.
 • Категорія “незалежний” допускає використання допоміжних засобів.

Загальна кількість балів – 100. Чим вище оцінка, тим вище рівень незалежності.

 • 0 до 20 балів – повна залежність
 • 21 до 60 балів – виражена залежність
 • 61 до 90 балів – помірна залежність
 • 91 до 99 балів – легка залежність

Шкала NIHSS

Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я США – National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Використовується для об’єктивізації стану пацієнта з ішемічним інсультом при надходженні, в динаміці процесу і результату інсульту до 21 діб перебування в стаціонарі.

Шкала відрізняється очевидною простотою, заповнення її вимагає не більше 5-10 хвилин, дисциплінує лікаря в плані необхідності всебічного дослідження неврологічного статусу, дозволяє реєструвати динаміку стану пацієнта в гострому періоді захворювання.

Оцінка результатів в балах:

 • 0 – стан задовільний;
 • 3-8 – неврологічні порушення легкого ступеня;
 • 9-12 – неврологічні порушення середнього ступеня;
 • 13-15 – важкі неврологічні порушення;
 • 16-34 – неврологічні порушення крайнього ступеня тяжкості;
 • 34 – кома

Скандинавська шкала інсульту

Для комбінованої оцінки ступеня тяжкості пацієнтів в гострому періоді ішемічного інсульту та ефективності проведеного лікування, Європейська ініціатива по інсульту рекомендує також використовувати Скандинавську шкалу інсульту (SSS; Scandinavian Stroke Study Group).

Бали складаються в суму з 10 перерахованих вище груп, де мінімальний бал – 0, максимальний – 60. Ефективність проведеної терапії інсульту оцінюється за ступенем поліпшення загального стану, що включає в себе швидкість регресу неврологічної симптоматики, яку визначають за допомогою неврологічного огляду, лабораторних та функціональних методів дослідження:

 • значне поліпшення стану – регрес неврологічної симптоматики на 10 і більше балів
 • помірне поліпшення – регрес неврологічного дефіциту менше ніж на 10 балів
 • незначне поліпшення – мінімальний регрес неврологічної симптоматики (1-2 бали)

Шкала ABCD2

Клінічну шкалу ABCD2 застосовують для оцінки ризику розвитку раннього інсульту після перенесеної транзиторної ішемічної атаки (ТІА) та виявлення пацієнтів, яких слід госпіталізувати.

Шкала ABCD2 (від перших букв англійських слів age, blood pressure, clinical features, duration of symptoms, diabetes mellitus) включає наступні пункти:

Інтерпретація отриманих результатів:

Підсумок 0-3 бали: Низький ризик– Ризик інсульту протягом 2 днів: 1.0%– Ризик інсульту протягом 1 тижня: 1.2%

– Ризик інсульту протягом 3 місяців: 3.1%

Підсумок 4-5 балів: Помірний ризик– Ризик інсульту протягом 2 днів: 4.1%– Ризик інсульту протягом 1 тижня: 5.9%

– Ризик інсульту протягом 3 місяців: 9.8%

Підсумок 6-7 балів: Високий ризик– Ризик інсульту протягом 2 днів: 8.1%– Ризик інсульту протягом 1 тижня: 11.7%

– Ризик інсульту протягом 3 місяців: 17.8%

Шкала Хачінского

Популярним інструментом для діагностики судинної деменції та її відмежування від деменцій типу Альцгеймера є ішемічна шкала Хачінского. Вона складається з 13 пунктів, що представляють собою перелік клінічних ознак захворювання при судинній деменції.

Сума 7 балів і вище вказує на діагноз судинної деменції, 4 бали і нижче – на діагноз хвороби Альцгеймера. Проміжна оцінка може трактуватися як ймовірна змішана (судинно-атрофічна) природа деменції.

Шкала Mayo

Шкала коми Мейо (Mayo) розроблена в 2005 році. Перевагою цього методу є відсутність мовного контакту у інтубувати хворого, або хворого з трахеостомою.

Оцінка результатів:

 • 16 балів – ясна свідомість
 • 15 балів – сомноленція
 • 14 балів – оглушення
 • 9-12 балів – сопор
 • 4-8 балів – кома
 • 3 бали – смерть мозку

Шкала Ashworth

При вимірювання спастичності та ефектів лікування цього стану, можуть використовуватися оціночні шкали. Досить широке поширення набула шкала Ешворта (Ashworth), яка використовується для вимірювання ступеня тяжкості і частоти опору пасивним рухам за п’ятибальною оцінкою (від 0 до 4).

Для того щоб використовувати цю шкалу, лікар переміщує кінцівки пацієнта в повному діапазоні їх руху і оцінює м’язовий тонус, отримуючи суб’єктивні вимірювання. Числові дані отримують в ході згинання ліктя, зап’ястя, пальців, в тому числі великого, саме в такому порядку. Пацієнт повинен перебувати в положенні сидячи.

Європейська шкала інсульту

Європейську шкалу інсульту можна використовувати для оцінки стану пацієнтів з інсультом в басейні среднемозговой артерії, що недавно стався.

 • Максимальна оцінка: 100 балів – Абсолютно здорова людина
 • Мінімальна оцінка: 0 балів – Максимально вражена людина

Шкала Розена

Оцінка результатів проводиться виходячи з того, що сумарна оцінка 4 і більше балів вказує на судинну деменцію, 2 і менше балів на первинну дегенеративну деменцію, 3 бали не дозволяє прийняти рішення і вимагає подальшого дослідження.

Шкала NRS

Шкала NRS (Nrurological Raiting Scsle) – шкала що використовується для оцінки стану хворого на розсіяний склероз.

Оцінка стану хворого:

 • 100 балів – відсутні зміни в неврологічному статусі
 • 98-70 балів – неврологічні порушення легкого ступеня тяжкості
 • 69-40 балів – неврологічні порушення середнього ступеня тяжкості
 • 39-10 балів – важкі неврологічні порушення

Шкала денної сонливості Епворт (Epworth)

Шкала Епворт – це серія питань, які широко використовують для вивчення впливу сну на денний спосіб життя, звичайно в сукупності з іншими критеріями. Цей опитувальник має високий рівень чутливості для визначення порушень сну: безсоння, апное уві сні, нарколепсії.

 • 0-3 балів – норма
 • 3-9 балів – інсомнія (безсоння)
 • 9-16 балів – синдром обструктивного апное сну
 • 16-24 бали – нарколепсія (гіперсомнія центрального генезу)

Источник: https://medical-club.net/uk/?p=25732

Шкала NIHSS

Инсульт неврологические шкалы

Если полноценное исследование невозможно (например, из-за эндотрахеальной трубки, языкового барьера или повреждения оротрахеальной области), оценивается общий уровень ответов и реакций.
Оценка 3 ставится только в тех случаях, когда пациент в коме и не реагирует на болевые раздражители или его реакции носят рефлекторный характер (разгибание конечностей).

Ясное сознание, живо реагирует

Оглушение и/или сомноленция; можно добиться ответов и выполнения инструкций при минимальной стимуляции.

Глубокое оглушение или сопор, реагирует только на сильные и болевые раздражители, но движения не стереотипны.

Атония, арефлексия и ареактивность или ответы на раздражители состоят из рефлекторных нецеленаправленных движений и/или вегетативных реакций.

Уровень бодрствования: ответы на вопросы

Пациента просят назвать текущий месяц и свой возраст. Ответы должны быть точными, нельзя засчитывать ответ, который близок к правильному. Если пациент не воспринимает вопрос (афазия, значительное снижение уровня бодрствования), ставится оценка 2.

Если пациент не может говорить из-за механических препятствий (эндотрахеальная трубка, повреждение челюстно-лицевой области), тяжелой дизартрии или других проблем, не связанных с афазией, ставится оценка 1.

Важно, чтобы оценивался только первый ответ и исследователь никак не помогал пациенту.

Правильные ответы на оба вопроса.

Правильный ответ на один вопрос.

Не ответил на оба вопроса.

Уровень бодрствования: выполнение команд

Пациента просят открыть и затем закрыть глаза, сжать и разжать кулак непарализованной руки. Если есть препятствия (например, невозможно использовать руку), замените эту команду другой командой, предусматривающей одноэтапное действие.

Если сделана явная попытка, но действие не завершено из-за слабости, результат зачитывается. Если пациент не реагирует на произнесение команды, ему следует продемонстрировать, что от него требуется, и затем оценить результат (повторил оба, одно или ни одного).

Оценивается только первая попытка.

Выполнил обе команды.

Выполнил одну команду.

Не выполнил ни одной из команд.

Движения глазных яблок

Норма.

Частичный парез взора; нарушены движения одного или обоих глаз, но нет тонической девиации глазных яблок и полного паралича взора.

Тоническая девиация глазных яблок или полный паралич взора, который сохраняется при проверке окулоцефалических рефлексов.

Поля зрения

Поля зрения (верхние и нижние квадранты) исследуют методом конфронтации, путем подсчета количества пальцев или пугающих резких движений от периферии к центру глаза. Можно давать пациентам соответствующие подсказки, но если они смотрят в направлении движущихся пальцев, это можно расценивать как норму.

Если один глаз не видит или отсутствует, исследуется второй. Оценка 1 ставится только в случае выявления четкой асимметрии (включая квадрантанопсию). Если пациент слеп (по любой причине), ставится 3.

Здесь же исследуется одновременная стимуляция с обеих сторон, и, если есть гемиигнорирование, ставится 1 и результат используется в разделе “Гемиигнорирование (неглект)”.

Поля зрения не нарушены.

Частичная гемианопсия.

Полная гемианопсия.

Слепота (включая корковую).

Нарушение функции лицевого нерва

Нормальные симметричные движения мимических мышц.

Легкий парез мимических мышц (сглажена носо-губная складка, асимметричная улыбка).

Умеренный прозопарез (полный или выраженный парез нижней группы мимических мышц).

Паралич одной или обеих половин лица (отсутствие движений в верхней и нижней части лица).

Сила мышц левой руки

Разогнутую руку устанавливают под углом 90° (если пациент сидит) или 45°(если пациент лежит) к телу ладонями книзу и просят пациента удерживать ее в таком положении 10 с. Сначала оценивают непарализованную руку, затем другую.

При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Рука не опускается в течение 10 с.

Рука начинает опускаться до истечения 10 с, но не касается кровати или другой поверхности.

Рука удерживается какое-то время, но в течение 10 с касается горизонтальной поверхности.

Рука сразу падает, но в ней есть движения.

Движения в руке отсутствуют.

исследовать невозможно.

Сила мышц правой руки

Разогнутую руку устанавливают под углом 90° (если пациент сидит) или 45°(если пациент лежит) к телу ладонями книзу и просят пациента удерживать ее в таком положении 10 с. Сначала оценивают непарализованную руку, затем другую.

При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Рука не опускается в течение 10 с.

Рука начинает опускаться до истечения 10 с, но не касается кровати или другой поверхности.

Рука удерживается какое-то время, но в течение 10 с касается горизонтальной поверхности.

Рука сразу падает, но в ней есть движения.

Движения в руке отсутствуют.

исследовать невозможно.

Сила мышц левой ноги

Всегда исследуется в положении лежа. Пациента просят поднять ногу под углом 30° к горизонтальной поверхности и удерживать в таком положении 5 с.

При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Сначала оценивают непарализованную ногу, затем другую.

Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Нога не опускается в течение 5 с.

Нога начинает опускаться до истечения 5 с, но не касается кровати.

Нога удерживается какое-то время, но в течение 5 с касается кровати.

Нога сразу падает, но в ней есть движения.

Движения в ноге отсутствуют.

исследовать невозможно.

Сила мышц правой ноги

Всегда исследуется в положении лежа. Пациента просят поднять ногу под углом 30° к горизонтальной поверхности и удерживать в таком положении 5 с.

При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Сначала оценивают непарализованную ногу, затем другую.

Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Нога не опускается в течение 5 с.

Нога начинает опускаться до истечения 5 с, но не касается кровати.

Нога удерживается какое-то время, но в течение 5 с касается кровати.

Нога сразу падает, но в ней есть движения.

Движения в ноге отсутствуют.

исследовать невозможно.

Атаксия в конечностях

Данный раздел предусматривает выявление признаков поражения мозжечка с одной стороны. Исследование проводится с открытыми глазами. Если есть ограничение полей зрения, исследование проводится в той области, где нет нарушений. С обеих сторон выполняются пальце-носо-пальцевая и коленно-пяточная проба.

Баллы начисляются только в том случае, когда выраженность атаксии превосходит выраженность пареза. Если пациент не доступен контакту или парализован, атаксия отсутствует. Если пациент не видит, проводится пальце-носовая проба.

Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Атаксии нет.

Атаксия в одной конечности.

Атаксия в двух конечностях.

исследовать невозможно.

Чувствительность

Исследуется с помощью уколов булавкой (зубочисткой) и прикосновений. При нарушении сознания или афазии оцениваются гримасы, отдергивание конечности.

Оцениваются только гипестезия, вызванная инсультом (по гемитипу), поэтому для верификации необходимо сравнивать реакцию на уколы в различных частях тела (предплечья и плечи, бедра, туловище, лицо).

Оценка 2 ставится только в тех случаях, когда грубое снижение чувствительности в одной половине тела не вызывает сомнений, поэтому пациенты с афазией или нарушением сознания на уровне сопора получат 0 или 1. При двусторонней гемигипестезии, вызванной стволовым инсультом, ставится 2. Пациенты в коме автоматически получают 2.

Норма.

Легкая или умеренная гемигипестезия; на пораженной стороне пациент ощущает уколы как менее острые или как прикосновения.

Тяжелая гемигипестезия или гемианестезия; пациент не ощущает ни уколов, ни прикосновений.

Речь

Сведения относительно понимания обращенной речи уже получены в ходе исследования предыдущих разделов. Для изучения речевой продукции пациента просят описать события на картинке, назвать предметы и прочесть отрывок текста (см. приложение).

Если исследованию речи мешают проблемы со зрением, попросите пациента назвать предметы, помещаемые ему в руку, повторить фразу и рассказать о каком-либо событии из его жизни. Если установлена эндотрахеальная трубка, пациента следует попросить выполнить задания письменно. Больные в коме автоматически получают 3.

При нарушении сознания оценку определяет исследователь, но 3 ставится только при мутизме и полном игнорировании простых команд.

Норма.

Легкая или умеренная афазия; речь искажена или нарушено понимание, но пациент может высказать свою мысль и понять исследователя.

Тяжелая афазия; возможна лишь фрагментарная коммуникация, понимание речи пациента сильно затруднено, со слов пациента исследователь не может понять, что изображено на картинках.

Мутизм, тотальная афазия; пациент не произносит никаких звуков и совершенно не понимает обращенной речи.

Дизартрия

Не нужно говорить пациенту, что именно вы собираетесь оценивать.

При нормальной артикуляции пациент говорит внятно, у него не вызывает затруднений произнесение сложных сочетаний звуков, скороговорок.

При тяжелой афазии оценивается произношение отдельных звуков и фрагментов слов, при мутизме ставится 2. Если исследовать силу невозможно (интубация, травма лица) делается соответствующая отметка.

Норма.

Легкая или умеренная дизартрия; некоторые звуки «смазаны», понимание слов вызывает некоторые затруднения.

Грубая дизартрия; слова настолько искажены, что их очень трудно понять (причина не в афазии), или отмечается анартрия/мутизм.

исследовать невозможно

Гемиигнорирование (неглект)

Под сенсорным гемиигнорированием понимают нарушение восприятия на половине тела (обычно левой) при нанесении стимулов одновременно с обеих сторон при отсутствии гемигипестезии. Под визуальным гемиигнорированием понимают нарушение восприятия объектов в левой половине поля зрения при отсутствии левосторонней гемианопсии.

Как правило, достаточно данных из предыдущих разделов. Если исследовать зрительное гемиигнорирование невозможно ввиду зрительных нарушений, а восприятие болевых раздражителей не нарушено, оценка 0. Анозогнозия свидетельствует о гемиигнорировании.

Оценка в данном разделе ставится только при наличии гемиишорирования, поэтому заключение «исследовать невозможно» к нему неприменимо.

Норма.

Выявлены признаки гемиигнорирования одного вида раздражителей (зрительных, сенсорных, слуховых).

Выявлены признаки гемиигнорирования более чем одного вида раздражителей; не узнает свою руку или воспринимает лишь половину пространства.

Источник: http://www.CardioNeurology.ru/nihss/

Ишемический инсульт – Неврологические расстройства – Справочник MSD Профессиональная версия

Инсульт неврологические шкалы

Для перфузии ишемических областей головного мозга может потребоваться более высокое АД, посколько автоматическая регуляция утрачена; поэтому АД не следует снижать, за исключением следующих случаев:

 • Систолическое давление составляет > 220 мм. рт. ст., или диастолическое давление составляет > 120 мм. рт. ст. при 2 последовательных отсчетах с разницей в > 15 мин.
 • У больного имеются признаки поражения других органов-мишеней (например, расслоение аорты, острый инфаркт миокарда, отек легких, гипертензивная энцефалопатия, кровоизлияние в сетчатку, острая почечная недостаточность).
 • Можно использовать рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (ТАП) и/или механическую тромбэктомию.

Для снижения АД, врач может назначить никардипин (в РФ не зарегистрирован), начально 2,5 мг/ч внутривенно; при необходимости дозу увеличивают на 2,5 мг/ч каждые 5 минут до максимума в 15 мг/ч, для снижения систолического давления на 10-15%. В качестве альтернативы, пациенту можно ввести внутривенно 20 мг лабеталола (в РФ не зарегистрирован) в течение 2 минут; если ответная реакция недостаточна, можно вводить от 40 до 80 мг каждые 10 минут до общей дозы в 300 мг.

Пациентов с предполагаемым тромбозом или эмболией лечат одним или комбинацией следующих методов:

 • введение tPA, местный тромболизис, и/или механическая тромбэктомия (1)
 • Антитромбоцитарные препараты

Большинство пациентов не являются кандидатами для проведения тромболитической терапии и им необходимо назначать антиагреганты (обычно аспирин в дозе 325 мг перорально) с момента поступления в стационар.

Противопоказаниями к применению антиагрегантов являются: астма или крапивница, индуцированные аспирином или НПВП, другие реакции гиперчувствительности на аспирин или тартразин, острое желудочно-кишечное кровотечение, недостаточность Г-6-ФД и применение варфарина.

У пациентов с острым ишемическим инсультом можно применять рекомбинантный тканевой активатор плазминогена, до 3 ч после начала симптомов, если у них нетпротивопоказаний к применению tPA ( Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте).

Некоторые специалисты рекомендуют использовать рТАП в течение периода до 4,5 ч после появления симптомов (см.

Расширение временного окна для лечения острого ишемического инсульта с внутривенным использованием тканевого активатора плазминогена) – Expansion of the Time Window for Treatment of Acute Ischemic Stroke With Intravenous Tissue Plasminogen Activator); однако, в интервале между 3 ч и 4,5 ч после появления симптомов, применяются дополнительные исключающие критерии.

( Критерии исключения для применения тканевого активатора плазминогена при инсульте). Хотя рТАП может вызвать смертельное или другое симптоматическое мозговое кровотечение, у пациентов, получавших рТАП в строгом соответствии с протоколами, сохраняются более высокие шансы функционального неврологического восстановления.

Использовать рТАП для лечения пациентов с острым инсультом должны только врачи, обладающим опытом в лечении инсульта; неопытные врачи более склонны нарушать протоколы лечения, что приводит к более частым кровоизлияниям в головном мозге и смерти.

При неправильном применении ТАП (например, препарат используется, несмотря на наличие исключающих критериев) высок риск кровоизлияния в связи с применением ТАП, в основном для пациентов, уже перенесших инсульт и риск кровоизлияния в мозг очень низкий (около 0,5%, с вероятностью 95% доверительный интервал от 0 до 2,0% [2]) для пациентов, перенесших имитирующие инсульт заболевания. Если на месте отсутствуют опытные врачи, консультации со специалистом из специализированного центра лечения инсульта (включая оценку пациента по видеосвязи [дистанционная медицина]), если есть такая возможность, может позволить этим врачам использовать рТАП. Поскольку большинство неблагоприятных исходов лечения являются результатом неспособности строго придерживаться протокола, следует использовать контрольный перечень критериев включения препарата в лечебный процесс, а также его исключения.

рТАП должен вводиться в течение 4,5 ч после появления симптомов – трудно выполнимое требование. Поскольку точное время развития симптомов может быть неизвестно, отсчет в таких случаях следует начинать с того момента, когда пациента последний раз видели здоровым.

Перед началом лечения tPA, требуется следующее:

 • Кровоизлияние в мозг необходимо исключить с помощью КТ.
 • Систолическое АД должно быть < 185 мм рт. ст.
 • Диастолическое АД должно быть < 110 мм рт. ст.

Можно назначать гипотензивные препараты (никардипин внутривенно, лабеталол внутривенно), как указано выше.

Доза tPA составляет 0,9 мг/кг (максимальная доза – 90 мг); 10% дозы вводится внутривенно болюсно, оставшаяся часть – путем непрерывной инфузии длительностью более 60 минут.

Тщательно наблюдают основные показатели жизнедеятельности в течение 24 ч после лечения, и поддерживают АД ниже 185 мм рт. ст. (систолическое) и 110 мм рт. ст. (диастолическое). Любые осложнения, связанные с кровотечением, следует активно корректировать.

В течение 24 ч после применения tPA антикоагулянты и антиагреганты не используются.

Критерии исключения (< 3 ч после появления симптомов)
Внутричерепное кровоизлияние по данным КТ
Инфаркт нескольких долей мозга (снижение плотности ткани, превышающее по площади 1/3 зоны, кровоснабжаемой средней мозговой артерией) по данным КТ
Симптомы субарахноидального кровоизлияния, даже при отсутствии подтверждения на КТ
Наличие в анамнезе внутричерепного кровоизлияния
Внутричерепные аневризмы, артериовенозные деформации или опухоли
Наличие в анамнезе инсульта или черепно-мозговой травмы в течение 3 предшествующих месяцев.
Систолическое АД > 185 мм рт. ст. или диастолическое АД > 110 мм рт. ст. после противогипертензивной терапии
Пункция артерии в местах, где невозможно выполнить прижатие артерии, или люмбальная пункция в течение последних 7 дней
Активное внутреннее кровотечение
Подозрение на нарушение свертываемости крови
Количество тромбоцитов 1,7 или протромбиновое время > 15
Уровень глюкозы в сыворотке крови менее 50 мг/дл (< 2,8 ммоль/л)
В настоящее время используется прямой ингибитор тромбина или прямой ингибитор фактора Xa, обладающие антикоагулянтными свойствами, обнаруженными с помощью таких анализов, как ЧТВ, МНО (международное нормализационное отношение), и подходящие анализы активности фактора Xa
Уровень глюкозы плазмы 400 мг/дл ( 22, 2 ммоль/л)
Бактериальный эндокардит или подозрение на перикардит
Относительные критерии исключения (Relative3)
Быстрое уменьшение развития симптомов
Обширное хирургическое вмешательство или серьезная травма в течение последних 14 дней
Желудочно-кишечное кровотечение или кровотечение из мочевых путей в течение последнего 21 дня
Припадок на момент начала заболевания с послеприпадочными остаточными неврологическими нарушениями
Острый ИМ в течение последних 3 месяцев
Дополнительные критерии исключения через 3–4,5 часа после появления симптомов
Применение пероральных антикоагулянтов, безотносительно к МНО (международное нормализационное отношение)
Базовый уровень по шкале оценки инсульта Национального института здоровья (NIH) составляет > 25
Как инсульт, так и сахарный диабет в анамнезе
NIH = Национальные институты здравоохранения.

Тромболизис in situ (тромболизис внутри артерии, проводимый при ангиографии) тромба или эмбола может проводиться при обширном инсульте, если с момента развития симптомов прошло

Источник: https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82/%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

Шкала инсульта национального института здоровья (NIHSS)

Инсульт неврологические шкалы

Шкала инсульта Национального института здоровья / шкала инсульта / NIH Stroke Scale

Разработана американским Национальным Институтом Здоровья (National Institutes of Health Stroke Scale – NIH Stroke Scale) T.Brott et al, 1989, J.Biller et al, 1990.

  Используется для объективизации состояния пациента с ишемическим инсультом при поступлении, в динамике процесса и исхода инсульта к 21 суткам нахождения в стационаре. 

Шкала содержит 15 пунктов, которые характеризуют основные функции, чаще всего нарушающиеся вследствие церебрального инсульта.

 Оценкафункций производится в баллах. Шкала отличается очевидной простотой, заполнение ее требует не более 5-10 минут, дисциплинирует врача в плане необходимости всестороннего исследования неврологического статуса, позволяет регистрировать динамику состояния пациента в остромпериоде заболевания.

Внутренняя согласованность и ретестовая надежность шкалы подтверждена рядом исследований (Goldstein J.C. et al 1989).Отсутствие изменений в неврологическом статусе предусматривается как 0 баллов, смерть больного – 31 балл.

Признак

Определение значений баллов шкалы

Сознание: уровень
бодрствования

0 – Ясное  1 – Оглушение (заторможен, сонлив, но реагирует даже на незначительный стимул – команду, вопрос)  2 – Сопор (требует повторной, сильной или болезненной стимуляции для того, чтобы совершить движение или стать на время доступным контакту)  3 – Кома (речевому контакту недоступен, отвечает на раздражения лишь рефлекторными

двигательными или вегетативными реакциями)

Сознание: ответы на вопросы  Просят больного назвать

месяц года и свой возраст

0 – Правильные ответы на оба вопроса  1 – Правильный ответ на один вопрос 

2 – Неправильные ответы на оба вопроса

Сознание: выполнение инструкций (просят больного закрыть и открыть глаза, сжать

пальцы в кулак и разжать)

0 – Выполняет обе команды правильно  1 – Выполняет одну команду правильно 

2 – Обе команды выполняет неправильно

Движения глазных яблок (слежение за движением

пальца)

0 – Норма  1 – Частичный паралич взора (но нет фиксированной девиации глазных яблок) 

2 – Фиксированная девиация глазных яблок

Поля зрения (исследуют с помощью движений пальцами, которые исследователь выполняет одновременно с обеих

сторон)

0 – Нет нарушений  1 – Частичная гемианопсия 

2 – Полная гемианопсия

лицевой
мускулатуры

0 – Нет  1 – Легкий (асимметрия)  2 – Умеренно выраженный (полный или почти полный паралич нижней группы мимических мышц)  3 – Полный (отсутствие движений в верхней

и нижней группах мимических мышц)

Движения в руке на стороне пареза  Руку просят удержать в течение 10 с в положении 90° в плечевом суставе, если больной  сидит, и в положении сгибания 45°, если

больной лежит

0 – Рука не опускается  1 – Больной вначале удерживает руку в заданном положении, затем рука начинает опускаться  2 – Рука начинает падать сразу, но больной все же несколько удерживает ее против силы тяжести 3 – Рука сразу падает, больной совершенно не может преодолеть силу тяжести 

4 – Нет активных движений

Движения в ноге на стороне пареза  Лежащего на спине больного просят удержать в течение 5 с согнутую в тазобедренном суставе ногу, поднятую под углом

30°

0 – Нога в течение 5 секунд не опускается  1 – Больной вначале удерживает ногу в  заданном положении, затем нога начинает опускаться  2 – Нога начинает падать сразу, но больной все же несколько удерживает ее против силы тяжести 3 – Нога сразу падает, больной совершенно не может преодолеть силу тяжести 

4 – Нет активных движений

Атаксия в конечностях ПНП и ПКП (атаксия оценивается в баллах лишь в том случае, когда она непропорциональна степени пареза; при полном параличе кодируется

буквой “Н”)

0 – Нет  1 – Имеется или в верхней, или в нижней конечности 

2 – Имеется и в верхней, и в нижней конечности

Чувствительность  Исследуется при помощи булавки, учитываются

только нарушения

0 – Норма  1 – Незначительно снижена 

2 – Значительно снижена

Игнорирование (neglect,
англ.)

0 – Не игнорирует  1 – Частично игнорирует зрительные, тактильные или слуховые раздражения  2 – Полностью игнорирует раздражения более

одной одальности

Дизартрия

0 – Нормальная артикуляция  1 – Легкая или умеренная дизартрия (произносит невнятно некоторые слова)  2 – Выраженная дизартрия (произносит слова

почти невразумительно или хуже)

Афазия 

0 – Нет  1 – Легкая или умеренная (ошибки в названии, парафазии)  2 – Грубая 

3 – Тотальная

Источник: https://volynka.ru/Diagnostics/Details/206

Больница103.Ру
Добавить комментарий